Katalog

Kasting služba UMS-a dugi niz godina radi veoma uspešno. Prezentacijom svojih članova (katalog, internet prezentacija, profesionalni book-ovi), služba Kasting-a je obezbedila angažman svojim članovima na televiziji, u pozorištu, na filmu i scensko-umetničkim i medijskim projektima. Kasting služba je zadužena i za pravno i svako drugo zastupanje i zaštitu autorskih i ostalih prava na angažmanima svih svojih članova.

 

Kontakt: casting@umscompany.com