Programi

100% ZABAVA
100% EDUKACIJA
100% KREATIVNOST

UMS škola za talente je jedinstvena po svom multitalent programu za sve početnike, kao i po specijalizovanim školama glume, plesa, pevanja, manekenstva i novinarstva. Početni program, multidisciplinarnog karaktera, ima za cilj da nove članove UMS-a upozna sa svim scenskim i medijskim delatnostima, kako bi se članovi, nakon određenog vremena, usmerili u specijalizovane škole u okviru UMS-a sa širim predznanjem iz oblasti koje UMS realizuje kroz svoje programe.

Programska struktura je ista za sve polaznike profesionalne škole UMS-a. Konkretni razvojni i proogramski zadaci su prilagođeni uzrastu i realnim dečjim mogućnostima, dok programski sadržaji prate aktuelnosti, interesovanja i mogućnosti pojedinog deteta i grupe kao celine. Rad sa decom u školi za telente se odvija po metodama obrazovnih, stvaralačkih i drugih radionica koje vodi stručni tim instruktora.

 

Zahvaljujući našim programima polaznici škole usvajaju naviku da:

 • Održavaju svoje zdravlje putem pravilne ishrane u najranijem uzrastu života
 • Steknu pravilno držanje i pravilan hod, što utiče na njihov razvoj i rast
 • Bogate svoju ličnost upoznavanjem sa pravilima bontona

 

Programi škole za talente podstiču:

 • Intenzivan razvoj osećaja telesne celovitosti i pokreta u objektivnom prostoru
 • Izražavanje sopstvene ličnosti kroz pokret
 • Doživljaj ritma, plesa i originalnosti u pokretima
 • Izražavanje kroz elemente glume
 • Koordinaciju pokreta u skladu sa koreografijom scenskog nastupa (modne revije, umetničke fotografije, reklame)
 • Vežbe memorije, predviđanja i koncentracije
 • Slobodu u scenskom i medijskom nastupu
 • Forme novinarskog izveštavanja, pisanu reč i kulturu
 • Ovladavanje pravilima socijalno poželjnog ponašanja - bonton, podsticanje samopouzdanja i samouverenosti, sticanje poverenja u sebe i druge, rešavanje konflikt situacija, izbor i slušanje muzike, izbor odeće, obuće, frizure...

 

MULTITALENT PROGRAM

Multitalent program UMS škole za talente ima za cilj da obuči svoje polaznike u okviru svih pet oblasti, da ih pripremi za praktičan rad i da im pruži osnovna znanja i veštine iz oblasti glume, manekenstva, pevanja, plesa i novinarstva. Članovi UMS-a koji pohađaju multitalent program stiču znanja koja im omogućavaju angažman i nesmetan rad na svim poljima scene i medija.